Konur Sok. No: 67/7 Kızılay-Çankaya – ANKARA

info@kuantumcanlar.com

Asu Sevil PAKDİL

Merhaba,

Öncelikle hoş geldiniz.

Sitemizde kişisel gelişim ve yaşama dokunuş teknikleriyle ilgili bilgiler bulabilecek ve ötesinde, bu konularda daha derin bilgilere ulaşarak, farklı boyutta bir pencereden yaşamı algılayabilmek ve tadına varabilmek için, izleyeceğiniz yolun kılavuzu olacak danışmanlarınızla, iletişim olanağına kavuşabileceksiniz.

Sizlere, ‘birazcık’ adımızdan, “kuantumcanlar” dan söz etmek istiyoruz.

Bu sitenin “kuantum” sayfalarında, kuantum fiziği ve bu fizik dalından beslenerek gelişen, kuantum felsefesi ve nihayetinde kuantum düşünce tekniklerinden bahsetmiştik. Dolayısı ile, Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük’de olduğu gibi, “kuantum” ifadesi, salt kelime anlamı olarak, “ışık birimi, foton ya da bir dalganın olası değerlerinin, alt değer kümesi” gibi sığ ve soğuk bir içerikle değil, felsefe ve düşünsel çalışmalarda açtığı yeni çağ ve bunun yarattığı o coşkun heyecanla birlikte yeni Dünya, yeni Evren, yeni Yaşam olgularından da öte bir anlamla yer almaktadır, “kuantumcanlar”da.

Diğer yandan, “can” kelimesini, yine TDK, Büyük Türkçe Sözlük’de, “yaşam, hayat, güç, dirilik, içten, sevilen, gönül, insan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ölümle bedenden ayrılan madde ötesi varlık, kişi, birey, insanın kendi, özü” şeklinde tanımlıyor. “Can” kelimesi, hepsini ve hepsinden de ötesini barındıran bir anlam doluluğu ile sihirli bir kelime gibidir. “Can” yaşamın ta kendisidir, “can” yaşamın enerjisidir, “can” varoluştur, “can” Tanrısallıktır ve “can” nihayetinde, ruhsal varlığımızdır, kendimizdir, bizdir.

Dolayısı ile,


Kuantumcanlar, yeni bir Dünyanın olabileceğini bilenlerdir.
Kuantumcanlar, yeni bir Evreni oluşturmaya yetecek güce sahip olduğunu bilenlerdir.
Kuantumcanlar, yeni bir Yaşamı hayal ederek, yaşayabilenler, tekamül edebilenlerdir.

Kuantumcanlar; bizleriz, sizlersiniz, hepimiziz.