Konur Sok. No: 67/7 Kızılay-Çankaya – ANKARA

info@kuantumcanlar.com

FENG SHUI NEDİR?

18.01.2020 tarihinde yayınlandı Son güncelleme tarihi: 20.01.2020

Feng Shui teriminin anlamı “rüzgar ve su”dur.  Feng shui doğada varolan evrensel yaşam enerjisini (chi) yaşadığımız mekanlarda harekete geçirmenin yöntemlerini gösteren 5000 yıllık eski bir Çin öğretisidir. 

Chi yaşam kuvvetidir. Her canlıda vardır. Chi tüm Feng Shui formüllerinin temelidir. Rüzgar ve su doğayı etkileyen iki akıcı güç olarak tanımlanır. Feng Shui, yaşadığımız iç ve dış mekanlarda hayatımızı etkileyecek olumlu etkenlerin artırılmasını olumsuz etkenlerinde önlenmesini gösteren yöntemlerdir.  Feng Shui, doğanın güçleri ve enerjisini yönlendirme sanatıdır.  

Tamamlayıcı tıbbın en temel önermesi “sağlıklı bir bedende sağlıklı bir zihin”dir. Feng Shui’nin temel önermesi ise “sağlıklı bir mekanda sağlıklı bir kişi”dir. Bu öğreti, evrenin güçleriyle uyumlu ve dengeli yaşamanın yollarını göstererek bize rehberlik eder.Feng Shui’nin amacı, mekandaki evrensel yaşam enerjisini (chi) düzene sokmak, böylece o mekanda yaşayanların sağlıklı, bolluk içinde ve mutlu olmalarını sağlamaktır. Ancak, Feng Shui sadece mekanları (ev/işyeri) kullanan insanlara hizmet etmez. Ayrıca Mimar ve İçmimarlara da doğanın gücüyle uyumlu bina ve uygulamalar yapabilmeleri için hizmet sunar. Feng Shui, estetiği ve pratik eylemi birleştiren ve herkesin evini sadece bir kaleye değil, aynı zamanda bir tapınağa –bizzat yaşam kuvvetleri tarafından desteklendiğini hissedebileceği bir yere- dönüştürmesini sağlayan bir yaşam biçimidir. Feng Shui aslında “mekana uygulanan akupunktur”dur.Feng Shui’nin çok etkileyici özelliklerinden biriside, yapılan bir çok değişikliğin, onları yapan kişi Feng Shui’ye inanmasa bile etkili olmasıdır.

Hong Kong, Taiwan, Singapur ve Malezya’da bu sanat yüksek standartlarla kullanılmaktadır ve Feng Shui Uzmanları büyük şirketler tarafından danışman olarak bina şekilleri, şehir planlaması, konut projelerinin en iyi şekilde sonuçlanması ve işlerinin verimli olması için kullanılmaktadır. İyi Feng Shui uzmanları herhangi önemli bir karar almadan, önemli bir imza atmadan, bir ürünün veya projenin piyasaya sunulmasından evvel veya yeni bir yere taşınmadan değerli tavsiyeleri için danışılmaktadır. 

Feng Shui sadece bir yerleştirme sanatı değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Çevremizdeki Chi’yi anlayarak ve hangi zamanlarda hangi bölgelerde çalışmanın daha verimli olabileceğini belirleyerek Feng Shui uzmanı olabilecek sonuçları hesaplayabilir. Feng Shui aynı zamanda hayatınızda yaratıcı çözümler, daha iyi bir sağlık ve zihin ve en önemlisi yaşam kalitenizi arttırmak için kullanılabilir.