Konur Sok. No: 67/7 Kızılay-Çankaya – ANKARA

info@kuantumcanlar.com

RENKLER

20.01.2020 tarihinde yayınlandı Son güncelleme tarihi: 28.01.2020

RENKLERİN ENERJİSİ

Artık her şey gibi, her rengin de enerjisi olduğunu biliyoruz. Renk terapisi yüzlerce yıl önce Uzakdoğu'da uygulanmaya başlandı ve doğru rengin yaşamlarımızda yaratacağı pek çok olumlu değişikliklerin yanı sıra bir çok hastalığı iyileştirici etkisi olduğu da artık bilinen bir gerçek.

Tibet'te, Uzakdoğu'da yüzlerce yıl önce uygulanmaya başlanan terapi, zamanla daha bilimsel bir potaya taşınmış ve renk dalga boylarının insan bedeni üzerinde ciddi etkilere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. İnsanların günlük hayatlarında giydiği, kullandığı renklerin ruh hallerini ortaya koyduğu, yaşam stillerini anlattığı belirlenmiş ve buna göre renklerin enerjisinden faydalanarak yaşamları güzelleştirmek ve kolaylaştırmak mümkün kılınmıştır.

 

Kırmızı

Feng Shui’de kırmızı kan ve yaşamın simgesidir. Gücü, devinimi, doygunluğu ve aşkı temsil eder. Çok güçlü bir enerji alanı olması nedeniyle olumsuz enerjileri uyarabilir, bu nedenle bu rengi kullanırken her renkte olduğu gibi aşırılığa kaçmadan denge ve renk tonları konusunda da dozunu ayarlamalıyız.

Kırmızı renk, doğru yönde ve yeterli derecede kullanıldığında kişiyi harekete, yaşama gücünü yükseltmeye yönlendirdiği gibi fazla ve yersiz kullanıldığında depresif ve negatif duyguları uyarabilir. Ani öfke patlamaları, kalp rahatsızlıkları, yüksek tansiyon gibi etkileri olabilir. Özellikle Ateş grubu insanları bu rengi çok dikkatli kullanmalıdırlar.

Bir mekana Feng Shui uygulaması yapılırken dozunda kırmızı renk negatif enerjiden korunmak ve pozitif enerji yaratmak için kullanılmalıdır. Bu nedenle Çin panoları ve kristal bağlama bantları, mutluluk ve uzun ömrün kırmızı kurdelesi, bambu flütleri ve pek çok objede canlı kırmızı renk kullanılır. Düşük tansiyon veya yorgunluk sorunu olanlar Feng Shui’ye göre kırmızı renk bir giysiyle sağlıklarında olumlu değişimler yaratabilirler..

Sarı

Feng Shui’ye göre tanrısallığın ve olgunluğun rengidir, altını, buğday başağını ve güneş ışığını temsil eder. Sarının altın, bal, bakır tonları olumlu etkilere sahiptir. Sarı renk giysi kalp çakrasının enerjiyi algılamasında yardımcı olur. Bu renk tonları mekanlarda doğru yerlerde ve uygun dozlarda kullanıldığında içinde yaşayanlara azim, bereket, maneviyatta yükselme, algı yeteneğinde güçlenme, canlılık, güven, sıcaklık ve iyimserlik getirir. Koyu tonlarının yoğun olarak kullanılması ise hırs, açgözlülük, yalan, iftira, asılsız söylentiler ve tehlikeyi hayatınıza davet edebilir. Fazla ve yerinde kullanılmayan sarı renk, asabiyet, gerginlik ve korku enerjisi yayar. Bu nedenledir ki insanlar içgüdüsel olarak yoğun sarı renk kullanmaktan kaçınır. Sarı sıcak bir renk olduğu için mekan dizaynlarında tercih edilebilir. Kullanıldığı alana sıcak ve aydınlık bir enerji yayar. Kullanılması en çok tercih edilen alanlar mutfaklar ve öğrencilerin odalarıdır. Aydınlatmada sarı ışık kullanılacaksa yanıp-sönen sarı ışık kullanılmamalı, çünkü epilepsi krizlerini tetikleyebilir.

Mavi

Feng Shui’ye göre Mavi renk, gökyüzünü, sonsuzluğu, sessizliği, dinginliği, serinliği ve suyu ifade eder. Mavi renk kullanıldığı mekana gevşetici bir enerji yaydığı için insanlarda metabolizma hızını düşüren uyku getiren bir etki yapar. Bu nedenledir ki evlerimizin oturma odaları, tatil köyleri, masaj salonları,dinlenme tesisleri gibi yüksek enerji gerektirmeyen yerlerde kullanılması doğrudur. Yoğun çalışılan ofislerde, güçlü enerjiye ihtiyacınız olacağından mavi renk uygun değildir. Yemeklerinizin bereketli, lezzetli ve hazmı kolay olması için mutfak ve restoranlarda mavi renk kullanılmasını önermiyoruz. Mavi rengin kullanıldığı mekanlarda yediğiniz yemekten sonra kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bazı insanlarda mavi renk depresyona neden olabilir. Bu nedenle psikiyatri hastaları ve zihinsel özürlü insanların odaları için kullanılmamalıdır. Mavi renk kullanılırken bütün diğer renkler gibi kullanıldığı yön, renk tonu ve kullanım dozu dikkate alınmalıdır.

Yeşil

Feng shui’ye göre yeşil yaratıcılığın, yaşamın, sakinliğin, gücün, huzurun, yeniliğin ve ahengin rengidir. Baharın gelmesiyle doğa uyanır ve canlanır. Bu nedenledir ki yeşil yaşamın, gençliğin, çoğalmanın, gelişmenin rengidir. Koyu tonları olmamak koşuluyla açık, uçuk yeşiller ailecek birlikte vakit geçirilecek oturma odalarında kullanılabilir. Çocukların ders çalışma odaları için idealdir. Yaratıcı fikirlere ihtiyaç duyan meslekler için de çalışma odası rengi olarak kullanmakta fayda vardır.

Mor

Feng Shui’ye göre Mor  renk  paranın, derin düşüncenin, seçilmişliğin, meditasyonun yüksek zihinsel faaliyetin ve entelektüelliğin rengidir. Önceki dönemlerde kral ve padişahlar bu rengi sadece kendileri ve aileleri için kullanmışlar  halkın kullanmasını yasaklamışlardır.  Güç, azamet, iktidar ve zenginliğin  rengidir Mekanlarda doğru yönde ve yeterli miktarda kullanıldığında yaratıcılık ve zenginlik getirirken fazla kullanıldığında tembellik ve kibir getirebilir kişiye. Düşünce gücümüzü etkiler, üst (taç) çarka üzerinden enerjinin sirkülasyonunu sağlar. Ancak mor rengin uzun süre kullanılması önerilmez..Uçuk lila tonları yatak odaları için idealdir.

Beyaz

Feng Shui’de beyaz renk tüm bagua renklerini birleştirir. Yang özelliği taşır. Azami dürüstlüğün, doğruluğun, temizliğin, saflığın, arınmanın rengidir. Beyaz renk çok ölçülü, tercihen küçük dozlarda ve mutlaka aralıklarla kullanılmalıdır. Meditasyon, yoga veya enerji çalışmalarında kıyafetlerde kullanılması uygundur. Mekanlarda ve kıyafetlerde yoğun ve sürekli beyaz kullanmak önerilmez. Çin’de ölümü simgelemektedir. Aydınlatmada beyaz ışık yerine sarı ışık tercih edilmelidir.

Siyah

Feng Shui’ye göre siyah renk genel enerji azalmasını sağlar, yin özelliği taşır. Siyah renk tefekkür için kullanılmamalı, algılamayı şaşırtır, sıkıcı duyguları derinleştirir. Bu nedenle matem ve yaslarda siyah kullanılır. Fakat metal renkleriyle (gümüş, altın) birlikte yaşam gücünü destekler, bağışıklılık sistemini güçlendirir. Sağlık tılsımlarından birinin altın renkli zırhlı siyah kaplumbağa olması bu nedenledir. Birlikte kullanılacağı renge göre enerji alanı değişecektir.

Yaşamamızın her alanında renkler çok önemlidir. Feng shui’ye göre sağlığımızın .iş başarımızın, zenginliğimizin ,çocuklarımızla ilişkilerimizin şan ve şöhretimizin  desteklenmesi ve pekiştirilmesi için renklerin özenle  seçilmiş olması  gerekmektedir. Renkler seçilirken Feng Shui yönleri güçlendirilir veya zayıflatılır, yönleri güçlendirecek enerjiler aktifleştirilir. Mekanı kullanan insanların elementlerine göre bir dengeleme yapılmalıdır. Su yönlü evde yaşayan Su grubu insanı yoğun mavi renkle daha az aktif olacaktır. Kişiye göre renklerin yönleri, renk tonları ve miktarları belirlenmelidir.